Posta ve hızlı kargo muafiyetinde değişiklik

2009/15481 sayılı Karar ile yürürlüğe konulan 4458 sayılı Gümrük Kanununun Bazı Maddelerinin Uygulanması Hakkında Kararın 45 inci maddesinde bildirilen Posta veya hızlı kargo ile gelen ürünlerdeki gümrük muafiyet bedeli 75 Avrodan 30 Avroya düşürüldü. 

Türkiye Gümrük Bölgesindeki bir kişiye posta ya da hızlı kargo taşımacılığı yoluyla gelen, bedeli gönderi başına toplam 30 Avro'yu geçmeyen eşyaya gümrük vergilerinden muafiyet tanınacak. 

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı eklidir