İthalat Tebliği 2017-1

2017-1 sayılı İthalat Tebliği yayımlandı.Tebliğde kullanılmış eşya , ithalinde belirli kurumların izninin arandığı eşya , gts kapsamında ithalatın genel esasları ,tekstil ve konfeksiyon ürünlerinin riske dayalı denetim sistemi (RDDS) yoluyla denetlenmesine ilişkin hususlar bulunmakta.

Kullanılmış eşya ithalinde yeni düzenlemeler yapıldı. Buna göre;

-kullanılmış eşya ithalinde belirlenen CİF kıymet kriterleri Yatırım Teşvik Belgesi kapsamındaki eşyada aranmayacak ve ayrıca izin alınmayacak.

-geçici ithali anında yeni olan eşyanın geçici ithalat rejimi altında kaldığı süre içinde kullanılmış olması halinde kati ithale çevrilmesi sırasında alınması gereken elektronik ortamdaki referans numarası veya Ekonomi Bakanlığı izin belgesi aranmayacak.

İthalat Rejim Kararı'nın 3 nolu ekinde değişiklik yapıldı. Genelleştirilmiş Tercihler Sistemine dahil ülkelerden Hindistan, Vietnam, Bangladeş ve Kamboçya için , Dokumaya elverişli maddeler ve bunlardan eşya(sektör 11a) ve hazır giyim eşyaları(sektör 11b) hariç sektör olarak tanımlanmıştır. Bu ülkelerden bahsedilen ürünlerin ithalatında FORM A belgesi vergi indirimi sağlamayacaktır.

İlgili tebliğ eklidir.

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2016/12/20161231M1-2-1.pdf